Nhà thông minh

Chi tiết »

Hệ thống nhà thông minh thế hệ mới nhất trên thế giới, công nghệ vượt trội so với các sản phẩm của Mỹ và Châu Âu – theo tiêu chí xếp hạng của Gartner

Giải pháp an ninh

Chi tiết »

Bộ thiết bị an ninh cao cấp SmartHome HDT Việt Nam. Security là hệ thống Giám sát, bảo vệ ngôi nhà theo nhiều lớp, từ tường rào, sân vườn, các cửa tới từng khu vực, phòng ốc.

Hỏi đáp

Chi tiết »

Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết về dịch vụ Nhà thông minh Smarthome HDT Việt Nam.

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

CÔNG TRÌNH tiêu biểu